Українська Мережа за Права Дитини

 

Українська Мережа за Права Дитини – це представницький, експертний та координаційний орган, що сформувався групою громадських організацій протягом 2014 року.

Метою створення Української Мережі є забезпечення реалізації прав дитини відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини, запровадження міжнародних та європейських стандартів забезпечення прав дитини шляхом посилення впливу інститутів громадянського суспільства в розробці, реалізації та моніторингу державної політики у сфері забезпечення прав дитини та розвитку соціальних послуг для сімей з дітьми в Україні.

 

 

 

Німецько-Польсько-Українське Товариство в Україні разом з 9 потужними українськими НУО об’єдналися під місією: бути рушієм системних змін заради забезпечення прав та найкращих інтересів дитини в Україні. Сьогодні до складу Української Мережі за Права Дитини входять: 

Передумовою до створення Мережі стало те, що в Україні  більшість НУО, що займаються питаннями захисту прав дітей та молоді, не організовані в об’єднання, які б виходили за рамки тимчасового проекту, чи мали б на меті побудову стійкого потенціалу громадянського суспільства в Україні. Суттєвим поштовхом став конфлікт на Сході України та як результат соціальна криза в Україні.

Ініціативна група з представників громадських організацій неодноразово організовувала робочі зустрічі та обговорення задля оцінки ситуації, яка склалася в українському суспільстві та зокрема у сфері соціальної роботи. У ході обговорення цих питань учасники погодилися з незадовільним станом стратегічного планування соціальної політики та з необхідністю створення відповідного органу, який би об’єднував представників НУО, що працюють у сфері забезпечення прав дітей.

Так, 2 червня 2014 року було підписано Меморандум про створення Української мережі за права дитини (Ukrainian Child Rights Network).

 

 

 

З того часу протягом 2 років діяльності Мережі здійснено чимало активностей:

  • Сформовано базу даних неурядових організацій, які в Україні займаються питаннями дітей та молоді задля того, щоб покращити взаємодію, комунікацію та взаємоінформування в середовищі організацій, які мають подібні цілі і напрямки діяльності.
  • Здійснено навчальну поїздку до Німеччини, де представники організацій-засновниць Мережі ознайомилися з роботою Німецької Ліги захисту дитини та їх внутрішніми процесами, а також заснували співпрацю між організаціями.
  • Проведено 6 круглих столів у регіонах з презентацією ініціативи та обговорення стану, проблем та викликів у сфері захисту прав дитини на національному та регіональному рівнях.
  • Проведено міжнародну конференцію за участі міжнародних експертів та представників мереж НУО з Болгарії, Німеччини та Чорноморського регіону, які представили свій досвід роботи, переваги таких об’єднань.
  • Організовано низку внутрішніх сесій та обговорень задля напрацювання подальших кроків організації, розробку внутрішньо-організаційних документів, стратегії розвитку об’єднань на національному, регіональному, локальному рівнях.
  • У січні 2016 року організацію офіційно зареєстровано.
  • Членами Мережі пролобійовано прийняття 2 законів (Закони №936-VII та № 817-VIII).

Сьогодні надзвичайно важливий період не тільки у сфері забезпечення прав дітей, а й у державі загалом, коли проводяться реформи, стара система змінюється, саме тому нам вкрай необхідно бути почутими владою. Держава має виходити на конструктивний діалог і враховувати рекомендації громадськості й експертного середовища, бо досвід НУО побудований на сучасних міжнародних практиках з інноваційним підходом. І саме такі об’єднання як Українська Мережа за Права Дитини, що формує та враховує спільні позиції багатьох організацій, мають стати впливовими гравцями на політичній арені та посилити роль громадянського суспільства в Україні.